Wiadomości

Ćwiczenia dowódczo – sztabowe krypt. „Kowalski”

Data publikacji 20.04.2018

Policjanci z Dąbrowy Górniczej uczestniczyli we wspólnych działaniach służb ratowniczych. Tematem ćwiczeń były poszukiwania zaginionej osoby na dąbrowskich terenach zalesionych. W ten sposób mundurowi doskonalili m.in. swoje współdziałanie z innymi służbami ratunkowymi w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Miejscem, w którym odbyły się ćwiczenia były lasy w rejonie dąbrowskiej dzielnicy Ząbkowice, gdzie miało dojść do zaginięcia nietrzeźwego mężczyzny po sprzeczce małżeńskiej. Zadaniem mundurowych było podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, aby jak najszybciej odnaleźć zaginionego „Jana Kowalskiego”. Celem takich ćwiczeń jest podniesienie efektywności działania służb ratunkowych w przypadku zaistnienia tego typu zdarzenia. Mundurowi udoskonalali obieg informacji, organizację i zarządzanie siłami na miejscu zdarzenia oraz współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi. W działaniach, oprócz Policji udział wzięła Straż Pożarna. Mundurowi w ten sposób sprawdzili swoją gotowość do działania w sytuacji kryzysowej.