Wiadomości

O bezpieczeństwie w mieście na uroczystej sesji dąbrowskiej Rady Miejskiej

Data publikacji 14.02.2018

Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek na sesji Rady Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności dąbrowskiego garnizonu policji za rok 2017. W trakcie posiedzenia włodarze miasta jednogłośnie zdecydowali również o przekazaniu 40000 zł na prace związane z odtworzeniem jednostki policji w w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Sesja Rady Miejskiej stała się też okazją do uroczystego pożegnania przechodzących w stan spoczynku komendantów.

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad było uroczyste podziękowanie za wieloletnią służbę odchodzącym w stan spoczynku: st. bryg. Tomaszowi Kościow – Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz podinsp. Zbigniewowi Stramek Komendantowi Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej. Następnie Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek przedstawił efekty służby dąbrowskich policjantów w 2017 rok oraz informacje o stanie bezpieczeństwa w mieście. Po wystąpieniu szef dąbrowskich stróżów prawa w sposób wyczerpujący udzielał odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące bieżących spraw związanych z bezpieczeństwem dąbrowian. Praca i uzyskane wyniki w 2017 roku przez funkcjonariuszy dąbrowskiego garnizonu policji spotkały się uznaniem miejskich włodarzy. W czasie sesji włodarze jednogłośnie zdecydowali o wsparciu kwotą 40 000 zł inwestycji odtworzenia jednostki policji w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach.

Ładowanie odtwarzacza...