Dąbrowskie Koło SEiRP

15 rocznica utworzenia dąbrowskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Data publikacji 10.12.2018

8 grudnia 2018 roku podczas uroczystego spotkania Prezydent Dąbrowy Górniczej, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej oraz zaproszeni goście złożyli na ręce Prezesa Stowarzyszenia Koła nr 24 w Dąbrowie Górniczej Stefana Kotnis życzenia oraz wyrazy uznania dla podejmowanych działań i gratulacje za zaangażowanie w realizację zadań statutowych.

Zarówno Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak, Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, jak również I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej nadkom. Rafał Stańko podkreślali duże zaangażowanie członków dąbrowskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w działania realizujące statutowe zadania, jak i dużą aktywność własną członków stowarzyszenia. W trakcie okolicznościowych wystąpień podkreślono rolę dąbrowskiego Koła nr 24 w zakresie integrowania środowiska policyjnego. Nie obyło się bez pamiątkowych medali, wyróżnień, dyplomów i gratulacji. Za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz integracji policyjnych środowisk Zagłębia wyróżniony został Ryszard Mędrzyk - Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach i jednocześnie Prezes sosnowieckiego Koła nr 21. Minutą ciszy upamiętniono poległych na służbie funkcjonariuszy. Z racji okresu przedświątecznego nie zabrakło również bożonarodzeniowych życzeń i łamania się opłatkiem.