Dąbrowskie Koło SEiRP

Sprawozdanie z działalności i wybory nowego zarządu dąbrowskiego koła SEiRP

Data publikacji 19.03.2018

W miniony piątek w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Miejskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Oprócz sprawozdania z działalności koła za rok 2017 wybrano jego nowe władze. Honorowym gościem obrad był insp. Artur Klimek Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie zebrania sprawozdanie z działalności oraz rozliczenie finansów za 2017 rok przedstawił dotychczasowy prezes koła Tadeusz Stefańczyk. Dokonano wyboru nowych władz dąbrowskiego koła nr 25 SEiRP. Na prezesa dąbrowskiego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych wybrany został : Stefan Kotnis, vice prezesem został Marian Góra, sekretarzem Wiesław Bień, a o finanse koła dbać będzie Jolanta Majcherczyk. Nowo wybrany prezes Stefan Kotnis przedstawił plan działania zarządu miejskiego koła na rok bieżący. Zadeklarował dalszą współpracę z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, zagłębiowskimi kołami SEiRP oraz zarządem wojewódzkim stowarzyszenia. Komendant dąbrowskiego garnizonu policji insp. Artur Klimek zapewnił o niezmiennej dalszej współpracy z koleżankami i kolegami emerytami i rencistami policyjnymi zrzeszonymi w dąbrowskim kole nr 25 SeiRP, którzy w nowych murach dąbrowskiej komendy znajdą swoją stałą siedzibę.