Dąbrowskie Koło SEiRP

Dąbrowskie koło SEiRP podsumowało 2016 rok

Data publikacji 24.02.2017

W dniu 24.02.2017 roku o godz. 16:00 w siedzibie Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Dąbrowie Górniczej. Władze stowarzyszenia podsumowały miniony rok działalności koła SEiRP i nadały honorowe odznaki za zaangażowanie i dobrą współpracę z dąbrowskim oddziałem stowarzyszenia.

Zebranie otworzył Prezes SEiRP Dąbrowa Górnicza – Tadeusz Stefańczyk. Powitał przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz n/w gości zaproszonych:

  • Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimka
  • Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej podinsp. Zbigniewa Stramka
  • Oficera Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej asp. szt. Mariusza Miszczyka
  • Jerzego Brudnickiego opiekuna Koła z ramienia ZW SEiRP w Katowicach

Prezes Tadeusz Stefańczyk podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w zebraniu. Podziękował zaproszonym za współpracę z Kołem, czego wyrazem były honorowe odznaki nadane przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach. Następnie omówił działalność Koła za 2016 rok – pomoc przy składaniu wniosków przez emerytów i rencistów Policji do Komisji Socjalnej przy KWP w Katowicach, brania udziału w wycieczkach i spotkaniach integracyjno - kulturalnych. W trakcie zebrania sprawozdawczego omówiono sytuacje finansową Koła i plany na 2017 rok. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Stowarzyszenie będzie nadal nieść pomoc emerytom i rencistom Policji. Pomagać przy składaniu wniosków do Komisji Socjalnej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, organizowaniu spotkań, wycieczek, zachęcania do integrowania się w stowarzyszeniu, także współmałżonek.