Dąbrowskie Koło SEiRP

15 rocznica utworzenia zaprzyjaźnionego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Sosnowcu

Data publikacji 27.02.2015

25 lutego 2015 roku w Sosnowcu podczas uroczystego spotkania Komendant Miejski Policji w Sosnowcu złożył na ręce Prezesa Stowarzyszenia Koła w Sosnowcu Ryszarda Mędrzyk życzenia własne oraz odczytał list zawierający serdeczne życzenia i gratulacje Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego. Z życzeń płynęły słowa uznania dla podejmowanych działań i gratulacje za zaangażowanie w realizację zadań statutowych.

Zarówno Śląski Komendant Policji jak i Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podkreślali duże zaangażowanie członków koła w działania realizujące statutowe zadania, jak i dużą aktywność własną. W trakcie okolicznościowego wystąpienia Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podkreślił rolę Koła w zakresie integrowania środowiska policyjnego. Złożył życzenia przede wszystkim zdrowia i dalszej szczytnej aktywności w imieniu własnym oraz obecnych na uroczystości Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artura Klimek i Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. Insp. Dominika Łączyk. Członkowie sosnowieckiego Koła przyjęli życzenia od wszystkich zaproszonych gości. Zarówno od władz miejskich, jak i przedstawicieli innych kół i podobnych związków. W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Sosnowcu uczestniczył w wyróżnieniu osób, które wniosły znaczny wkład w utworzenie i funkcjonowanie Koła, jednocześnie sam został wyróżniony Medalem Okolicznościowym za Zasługi dla Koła.

Źródło: KMP Sosnowiec