Wiadomości

Masz nieruchomość - spodziewaj się gońca, ale tylko z decyzją

Data publikacji 17.01.2019

Od 17 stycznia 2019 roku pracę swą rozpoczynają gońcy z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Przez najbliższe dwa miesiące do 15 marca będą roznosić decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Każdy goniec będzie miał specjalne pisemne upoważnienie, podpisane przez prezydenta miasta, które ma obowiązek okazać na prośbę mieszkańców.

Gońcy będą roznosić decyzje bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników. Pierwsze kroki skierują do mieszkańców osiedli przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego i przy ul. Legionów Polskich. Potem sukcesywnie będą docierali w bardziej odległe zakątki miasta.

Każdy z doręczycieli będzie posiadał imienne upoważnienie, wydane przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Można je zweryfikować z dowodem tożsamości. Co ważne gońcy przynoszą tylko decyzje, nie pobierają żadnych opłat. Nie dajmy się nabrać osobom, które mogą podszywać się pod prawdziwych gońców i żądać opłat w trakcie odwiedzin.


Opłat można dokonać na cztery sposoby. Na „terenach zielonych” u inkasenta, na konto wskazane w piśmie urzędowym, w kasie urzędu (gotówką lub kartą) oraz za pośrednictwem wpłatomatu mieszczącego się przy wejściu głównym do budynku urzędu miejskiego przy ulicy Granicznej 21, czynnego 24 godziny na dobę.

Źródło: www.dabrowa-gornicza.pl