Wiadomości

Uroczyste spotkanie z okazji Święta Służby Cywilnej

Data publikacji 13.11.2018

11 listopada to również święto urzędników i pracowników korpusu służby cywilnej w administracji rządowej. Z okazji tegorocznego święta pracownicy dąbrowskiej komendy uczestniczyli w spotkaniu z Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturem Klimkiem oraz jego I Zastępcą nadkom. Rafałem Stańko.

Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Korpus służby cywilnej tworzą także pracownicy zatrudnieni w Policji. Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która spełnia określone wymogi. Kandydaci do pracy w służbie cywilnej wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska pracy. Korpus służby cywilnej dzieli się na pracowników służby cywilnej i mianowanych przez Szefa Służby cywilnej urzędników służby cywilnej.


Z okazji tegorocznego Święta Służby Cywilnej pracownicy dąbrowskiej komendy uczestniczyli w spotkaniu z Komendantem Miejskim Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturem Klimkiem i I Zastępcą Komendanta nadkom. Rafałem Stańko, którzy podziękowali zgromadzonym pracownikom za wzorowe i rzetelne wypełnianie swoich obowiązków.


Wszystkim pracownikom służby cywilnej życzymy pomyślności w życiu osobistym i dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Ładowanie odtwarzacza...