Wiadomości

Policja i Straż Leśna kontroluje dąbrowskie lasy i obszary chronione

Data publikacji 11.06.2018

W weekendowych działaniach w rejonie obszarów leśnych przyległych do dąbrowskiego pojezierza uczestniczyli policjanci wydziału prewencji, dzielnicowy z komisariatu, oraz funkcjonariusze Straży Leśnej. Celem działań było zapobieganie popełnianiu wykroczeń, związanych z poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych, jak również zaśmiecaniu lasu oraz niszczeniu obszarów chronionych.

W minioną sobotę i niedzielę, policjanci z wydziału prewencji, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej i Straż Leśna, wspólnie patrolowali dąbrowskie tereny podlegające Nadleśnictwu Siewierz. Biorący udział w działaniach funkcjonariusze sprawdzali, czy w rejonie terenów leśnych nie dochodzi do łamania prawa. Do tego celu wykorzystywane są terenowe pojazdy strażników leśnych i policjantów, które znakomicie sprawdzające się na leśnych szlakach. Do działań zostaje również wykorzystana wiedza dzielnicowego, który doskonale zna topografię terenu, miejsca, w których powstają nielegalne wysypiska śmieci, gdzie nielegalnie wycina się lasy oraz jakimi szlakami najczęściej poruszają się quady i motocykle.

To już kolejne w tym roku działania, a funkcjonariusze zapowiadają, że w okresie wakacyjnym będą prowadzili kolejne działania o podobnym charakterze.

Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.