Wiadomości

„Narkotyki? To mnie nie kręci” szkolna profilaktyka z udziałem mundurowych

Data publikacji 23.04.2018

Dąbrowscy policjanci uczestniczą w kompani społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci”. Dzisiaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Dąbrowie Górniczej im. gen. Wł. Andersa z udziałem nauczycieli i mundurowych odbyły się zajęcia panelowe dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież podzielona na grupy uczestniczyła w atrakcyjnych zajęciach prowadzonych w formie warsztatów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej w ramach kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci” odbyły się zajęcia warsztatowe dla drużyn składających się z przedstawicieli wszystkich szkół dąbrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach w osobnych salach lekcyjnych i pod kierunkiem nauczycieli z udziałem mundurowych z zespołu ds nieletnich i patologii dąbrowskiej komendy analizowali różne aspekty związane ze środkami odurzającymi począwszy od strony chemicznej, a więc ich składu, medyczne – działania na organizm ludzki, przez aspekty psychologiczne i społeczne. W zajęciach panelowych mowa była również o cyberuzależenieniu. W zajęciach wykorzystano między innymi materiały wideo oraz ulotki informacyjne. Młodzież z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich przygotowanych w ramach kampanii zajęciach, które zakończyły się wręczeniem specjalnych dyplomów i certyfikatów. To kontynuacja prowadzonych już przez dąbrowskich mundurowych i pedagogów działań mających na celu rzetelną edukację odbiorców i przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży.