Wiadomości

Mapowali stan bezpieczeństwa na osiedlu Manhattan

Data publikacji 08.05.2018

Odbyło się kolejne ze spotkań na temat bezpieczeństwa w mieście realizowanych w ramach miejskiego programu „Bezpieczna Dąbrowa”. Z urzędnikami, samorządowcami, policjantami i strażnikami miejskim na temat bezpieczeństwa na osiedlu Manhattan w przeprowadzonych warsztatach mogli wyrazić swoją opinię mieszkańcy tej dzielnicy miasta

W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Piłsudskiego 24 odbyło się dyskusja i warsztaty w ramach miejskiego projektu „Bezpieczna Dąbrowa”. Tym razem o bezpieczeństwie z urzędnikami, samorządowcami, policjantami i strażnikami miejskimi mogli podyskutować mieszkańcy osiedla Manhattan. Przeprowadzone w trakcie spotkania warsztaty były jednym z elementów działań obejmujących różne aspekty mające wpływ na bezpieczeństwo dąbrowian. W czasie dyskusji mundurowi przedstawili sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, omówili nowe kanały komunikacji ze służbami mundurowymi podając adresy poczty elektronicznej dzielnicowych oraz numery ich służbowych telefonów komórkowych. Policjanci zachęcali do korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne „Moja Komenda”