Wiadomości

Dyskutowali o zagrożeniach w dzielnicy „Reden” w ramach programu „Bezpieczna Dąbrowa”

Data publikacji 06.04.2018

Odbyło się trzecie z kolei spotkanie na temat bezpieczeństwa w ramach miejskiego programu „Bezpieczna Dąbrowa”. Z władzami miasta, samorządowcami, policjantami oraz strażnikami miejskimi na temat bezpieczeństwa w tej części Dąbrowy Górniczej mogli dyskutować mieszkańcy dąbrowskiej dzielnicy Reden.

W Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wyspiańskiego odbyło się trzecie spotkanie w ramach miejskiego programu „Bezpieczna Dąbrowa”. Z władzami miasta, samorządowcami, policjantami oraz strażnikami miejskimi o szeroko pojętym bezpieczeństwie w tym wprowadzonej zmianie organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego mogli rozmawiać mieszkańcy dąbrowskiej dzielnicy Reden. Spotkanie połączone z warsztatami było elementem działań obejmujących wiele płaszczyzn mających wpływ na bezpieczeństwo dąbrowian. Czwarte z zaplanowanych dyskusji odbędzie się 12 kwietnia o godz.17.00, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A.