Wiadomości

"Kręci nas bezpieczeństwo ... w ferie zimowe"

Data publikacji 24.01.2018

Ferie to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku od zajęć szkolnych. Mając dużą swobodę dzieci i młodzież nie zawsze jednak potrafi wykorzystać go w sposób konstruktywny. Zdarza się, że ich pomysły, nie zawsze przemyślane, kończą się tragicznie. O tym, jak bezpiecznie spędzić czas zimowego wypoczynku, z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej rozmawiali kadeci z klasy mundurowej, dąbrowscy policjanci i maskotka pies „Sznupek”.

Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej i wzięli w nim udział uczniowie klas od I do III. Policjanci i kadeci z dąbrowskiej klasy mundurowej przekazywali dzieciom treści teoretyczne przeplatali przykładami pozytywnych i bezpiecznych zachowań. Omówili również najczęściej popełniane przez młodych ludzi wybryki. Jednak przede wszystkim kładli nacisk na uświadomienie uczniom, że drobne ich zdaniem przewinienie, może skończyć się nieszczęściem, ale i odpowiedzialnością przed sądem rodzinnym i mieć wpływ na całe ich życie. Korzystając z okazji przypomnieli również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie teraz w czasie licznych wyjazdów na ferie. W tym nieocenionym pomocnikiem okazał się pies Sznupek, który pomagał rozdawać dzieciom odblaskowe gadżety.