Wiadomości

Dąbrowscy policjanci podsumowali miniony rok na uroczystej odprawie służbowej

Data publikacji 16.01.2018

W trakcie narady rocznej dąbrowscy policjanci podsumowali wyniki pracy w 2017 roku. W obecności przedstawicieli władz miejskich, dąbrowskiej prokuratury oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w murach Muzeum Miejskiego „Sztygarka” informację o stanie bezpieczeństwa przedstawił Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek.

W związku z pracami inwestycyjnymi w siedzibie dąbrowskich policjantów podsumowanie efektów służby stróżów prawa w roku 2017 odbyło się w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Uroczystą odprawę służbową poprowadził Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek, który przedstawił sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Dąbrowy Górniczej w 2017 roku oraz stan realizacji mierników efektywności dąbrowskiego garnizonu policji za rok ubiegły. Informacji tych wysłuchali: Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Damian Rutkowski, Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Luiza Trela. Z ramienia kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na naradę roczną dąbrowskich policjantów przybył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak. Kierownictwo śląskiego garnizonu policji wysoko oceniło wyniki dąbrowskich stróżów prawa osiągnięte w roku ubiegłym, a władze miejskie oraz dąbrowska prokuratura zaakcentowały bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie dąbrowskich mundurowych na rzecz bezpieczeństwa. Uroczysta odprawa służbowa stała się również okazją do pożegnania odchodzącego w stan spoczynku podinsp. Zbigniewa Stramka Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej, który z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz kierownictwa dąbrowskiego garnizonu policji odebrał pamiątkowy ryngraf i list gratulacyjny od władz miasta. Szanowny gospodarz, Dyrektor Muzeum Miejskiego „Sztygarka” zaprosił następnie obecnych do zwiedzania ekspozycji związanych między innymi z historią Dąbrowy Górniczej i Zagłębia oraz parku militarno – historycznego „Reduta”.