Wiadomości

Policjanci o niewybuchach na zajęciach w klasie mundurowej

Data publikacji 16.02.2017

W klasie mundurowej Liceum nr III im. L. Szenwalda w Dąbrowie Górniczej gościli policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz dowódca Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego dąbrowskiej komendy. Mundurowi przeprowadzili ciekawe lekcje z młodzieżą liceum, podczas których w zajmujący sposób opowiedzieli o swojej niebezpiecznej służbie i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą niewybuchy i niewypały.

Prowadzący prelekcję podinspektor Mariusz Sutor zaprezentował uczniom charakterystykę i zakres działania NGRM-P, czyli interwencyjne rozpoznawanie obiektów i terenu, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o podłożeniu bomby lub urządzenia wybuchowego. Następnie wyjaśnił, czym są materiały niebezpieczne. Okazuje się, że niewypały i niewybuchy, takie jak: amunicja artyleryjska, miny, bomby lotnicze, rakiety, granaty pochodzące jeszcze z czasów II wojny światowej wciąż są znajdowane w naszym otoczeniu – w lasach, na polach, podczas robót drogowych, a nawet w przydomowych ogrodach. Bogato ilustrowana przykładami takich znalezisk prezentacja multimedialna uzmysłowiła młodzieży, jak bardzo niebezpieczne są to przedmioty. Funkcjonariusze przestrzegali, że w razie odkrycia niewybuchów lub podejrzanego pozostawiono bagażu lub pakunku powinniśmy natychmiast powiadomić o tym Policję lub Straż Pożarną. Nie wolno samodzielnie ich odkopywać, przenosić, rozkręcać czy wrzucać do ogniska.

Duże wrażenie na uczniach zrobił film przedstawiający zagrożenia wynikające z nieumiejętnego obchodzenia się z pozostawionym pakunkiem lub bagażem. Lepiej nie ryzykować, szkoda życia.