Imprezy masowe - Pliki do pobrania - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Pliki do pobrania

Imprezy masowe

Wiosek o wydanie opinii w sprawie zasad bezpieczeństwa przy imprezie masowej

Oddajemy do Państwa dyspozycji wniosek, o którym mowa w art. 25 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w celu wydania opinii, niezbędnej do wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Wzór wniosku skierowany jest do osób i instytucji, które chciałyby zorganizować imprezę masową na terenie Dąbrowy Górniczej. Przypominamy, iż na podstawie dyspoyzcji art. 25 cytowanej ustawy w przypadku chęci organizacji imprezy masowej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej o wydanie opinii niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.