Ogłoszenia

Informacja dla kandydatów do służby w Policji

Informujemy, że Śląski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dokumentów od osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Informujemy, że Śląski Komendant Wojewódzki Policji stosownie do treści par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji podjął decyzję o wstrzymaniu przyjmowania w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dokumentów od osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.