2013 - rok pieszego - żeby być - trzeba żyć

"Niechronieni", a jednak niebezpieczni

Dąbrowscy policjanci wczoraj 21 maja 2013 roku na terenie Dąbrowy Górniczej w ramach działań "Kontrola Drogowa-Pieszy" poświęconej Niechronionym Uczestnikom Ruchu Drogowego ujawnili 77 wykroczeń popełnionych przez pieszych, głównie przekraczających jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych.To właśnie piesi i rowerzyści we wszystkich zdarzeniach drogowych narażeni są na najcięższe obrażenia. W trakcie działań stróże prawa odnotowali 77 wykroczenia drogowe polegające na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Piesi ryzykując własnym życiem i zdrowiem pokonywali nawet sześć pasów ruchu, dwa torowiska oraz barierki odgradzające aby przedostać się na drugą stronę ul. Królowej Jadwigi, Piłsudskiego czy Sobieskiego. Zamiarem działań była ochrona pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego przed kierującymi, którzy nie respektują ograniczeń prędkości, wymuszają pierwszeństwo na przejściach i nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Jak się okazało, to kierujących trzeba było chronić przed konsekwencjami jakie powodowali piesi poruszający się slalomem po jezdni wśród jadących pojazdów. Nie obyło się niestety bez mandatów karnych, funkcjonariusze zmuszeni byli nałożyć ich aż 70.


Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego dąbrowskiej komendy zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane.