2013 - rok pieszego - żeby być - trzeba żyć

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 6 maja 2013 roku Wydział Ruchu Drogowego KMP w Dąbrowie Górniczej wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z KMP Sosnowiec zorganizowali piknik dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Dąbrowie Górniczej.

 

W trakcie pikniku odbył się finał konkursu plastycznego dla uczniów klas I - III z tematem ,,Bezpieczny pieszy". Ponadto przeprowadzono prelekcje dla uczniów i rodziców mające na celu rzeczywiste i wymierne propagowanie bezpieczeństwa obywateli. Policjanci przeprowadzili również egzaminy na kartę rowerową oraz szereg konkursów, których tematem wiodącym było nawiązanie do pozostałych kampanii realizowanych w 2013 roku. W naszym odczuciu piknik cieszył się dużym zainteresowaniem, ponad setka dzieci z zaangażowaniem i aktywnością uczestniczyła w prelekcjach i konkursach. Były puchary, nagrody i odblaskowe gadżety poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prawie 30 uczniów zdało egzaminy na kartę rowerową. Wierzymy, że nasze wysiłki w zakresie uświadamiania najmłodszych o niebezpieczeństwach, nauce podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego spowodują większą uwagę i bezpieczne zachowania dzieci na drodze