2013 - rok pieszego - żeby być - trzeba żyć

Dzisiaj działania "Kontrola drogowa - Pieszy"

Dzisiaj tj. 26 lutego 2013 roku na terenie Dąbrowy Górniczej w ramach kampanii "Żeby Być - Trzeba Żyć" policjanci wydziału ruchu drogowego i prewencji przeprowadzą akcję pod kryptonimem „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

 

Akcja zostanie prowadzona w godzinach od 12.00 do 20.00 na terenie całego miasta. Planowane działania policyjne „Kontrola drogowa - Pieszy” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego