2012 - rok pieszego - ostrożny i przezorny pieszy

Konferencja "Policja bez barier"

W dniu 18 maja 2012 roku funkcjonariusze z dąbrowskiej komendy uczestniczyli w konferencji pn. „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”.  W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn. Konferencja odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród policjantów garnizonu śląskiego oraz w środowiskach lokalnych założeń kampanii „Pełnosprawne bezpieczeństwo”. Celem kampanii jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na potrzeby środowiska osób małosprawnych. W trakcie trwania kampanii, instytucje, które wyraziły akces udziału zadeklarowały m.in. znakowanie słupów, podestów, schodów, drzwi szklanych taśmami ostrzegawczymi i foliami odblaskowymi, jak również dostosowanie portali internetowych do wymogów użyteczności i dostępności zgodnie z WAI (Web Accesibility Initiative). Policjanci służby patrolowo interwencyjnej i obchodowej szkolić się będą pod okiem psychologów savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Każdy będzie mógł przystąpić do kampanii przystosowując np. własną placówkę handlową lub usługową do wymogów osób niepełnosprawnych, za co otrzyma certyfikat przyjaznego obiektu, nadanego przez Kapitułę. Kampania wdrażana jest wspólnie ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji między innymi zaprezentowany został poradnik „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”, opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, przedstawiający zasady savoir-vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.