2011 - rok pieszego - rozsadny i widoczny pieszy

Bezpieczna droga do szkoły

Ruszyła akcja: "Bezpieczna droga do szkoły"! Na terenie Dąbrowy Górniczej policjanci drogówki rozpoczeli działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli. Kontrolowane będą również gimbusy i autobusy dowożące najmłodszych do placówek oświatowych.

 

Jak co roku, 1 września policjanci dąbrowskiej drogówki rozpoczeli udział  w akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach. Policjanci, podczas prelekcji i pogadanek w szkołach, uczą jak unikać zagrożeń, prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie, a także jak wyposażyć nasze pociechy, aby mogły bezpiecznie poruszać się po drodze. Stróże prawa pomagają uczyć dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Akcja ma także na celu przypomnienie kierowcom, że opuszczone na dwa miesiące wakacji budynki szkolne od pierwszego dnia września zapełniły się uczniami, którzy bezpiecznie muszą tam dotrzeć, a po zajęciach - wrócić do domu. Funkcjonariusze dąbrowskiej drogówki przeprowadzili już w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach naszego miasta pogadanki, 3 i 4 września w trakcie festynu rodzionnego "School is cool" na terenie dąbrowskiego centrum handlowego promować będą bezpieczy powrót do szkoły po zakończonych wakacjach.