2011 - rok pieszego - rozsadny i widoczny pieszy

Rozsądny i widoczny pieszy

Działania na rzecz pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, nie mogą mieć charakteru akcyjnego i być działaniami jednorazowymi. Kontynuacją prowadzonej od dwóch lat kampanii jest „Trzeci krok – Rok pieszego – Rozsądny i widoczny pieszy”.

 

Dotychczasowa skala zagrożeń powodowanych przez pieszych jak i wysokie zagrożenie na jakie piesi są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego w województwie śląskim, była i jest przedmiotem wdrożonej w 2009 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i Dyrektora Telewizji Polskiej oddział Katowice kampanii pn. „2009 – rok pieszego”. Kontynuacją tego przedsięwzięcia była prowadzona w 2010 roku kampania pn. „Ratujmy Każdego – Rok Pieszego – Kolejny Krok”.

 

Dzięki szerokiemu zakresowi podjętych inicjatyw, ze strony współorganizatorów i partnerów kampanii, działań o różnorodnym i szerokim zakresie, na terenie województwa śląskiego drugi rok z rzędu nastąpiło zdecydowane ograniczenie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego.

 

W roku 2010 w porównaniu do ubiegłego roku na terenie Dąbrowy Górniczej z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego odnotowano 20 zdarzenia tj. 23 zdarzeń mniej, niż w roku 2009 i 44 zdarzenia mniej niż w 2008 roku

Biorąc powyższe pod uwagę, koniecznym staje się w dalszym ciągu kontynuowanie przedmiotowej kampanii w roku 2011 pn. „Trzeci krok – Rok pieszego – Rozsądny i widoczny pieszy”.