2010 - rok pieszego - kolejny krok

Ratujmy Każdego-Rok Pieszego-Kolejny Krok

Rok 2009 przebiegał m.in innymi pod hasłem wojewódzkiej kampanii „2009-rok pieszego”. Na stronie internetowej dąbrowskiej komendy na bieżąco informowaliśmy państwa jak przebiegała kampania na terenie Dąbrowy Górniczej. W 2010 roku nadal będzie kontynuowana kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tym razem będzie ona przebiegać pod hasłem: „RATUJMY KAŻDEGO – ROK PIESZEGO – KOLEJNY KROK”.

 

W 2009 roku w całym województwie prowadzona była kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą „2009 – rok pieszego”. Mimo prowadzonych działań zapobiegawczych na drogach Dąbrowy Górniczej na skutek wypadków komunikacyjnych w ubiegłym roku zgineło 12 osób w 11 zdarzeniach drogowych. Wśród tych 11 ofiar 3 osoby były pieszymi użytkowanikami dąbrowskich dróg. Między innymi w związku z tym wojewódzka kampania w 2010 roku będzie w dalszym ciągu kontynuowana i prowadzona również na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej pod hasłem: „RATUJMY KAŻDEGO – ROK PIESZEGO – KOLEJNY KROK”. W trakcie akcji będzie przeprowadzonych szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Policjanci z Dąbrowy Górniczej będą podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Działania kontrolne policjantów, ukierunkowane będą na zapobieganie i ujawnianie wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, a także na linii pieszy – kierujący, kierujący – pieszy. Policjanci będą też zwracali szczególną uwagę na nietrzeźwych pieszych i podejmowali wobec nich stosowne czynności mające na celu zapobieżenie ich udziału w zdarzeniach drogowych.