Konsulatacje dot. map zagrożeń

O dąbrowskiej mapie zagrożeń z mieszkańcami śródmieścia

Data publikacji 11.04.2016

W siedzibie ADM nr 4 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Dąbrowie Górniczej odbyły się kolejne z zaplanowanych w tym miesiącu konsultacji społecznych na temat dąbrowskiej mapy zagrożeń. W dyskusji uczestniczyli członkowie rady osiedla, mieszkańcy śródmieścia oraz policjanci na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej podinsp. Wojciechem Perkiem.

Dzisiaj o godz. 15.30 odbyły się kolejne z zaplanowanych na kwiecień 2016 roku w Dąbrowie Górniczej konsultacje społeczne mające na celu sporządzenie miejskiej mapy zagrożeń. Spotkanie miało miejsce w siedzibie ADM nr 4 przy ul. Kościuszki 19. Uczestnikami dyskusji byli mieszkańcy śródmieścia oraz dąbrowscy policjanci. Spotkanie miało na celu wypracowanie kształtu i formy uniwersalnego narzędzia obrazującego mapę zagrożeń w Dąbrowie Górniczej. Policjanci pokazali zebranym stworzoną przez siebie prezentację dotyczącą przestępczości w mieście w roku 2015 oraz zapoznali uczestników konsultacji z koncepcją, celem tworzonego narzędzia informatycznego jakim będzie Mapa Zagrożeń w Dąbrowie Górniczej.