Konsulatacje dot. map zagrożeń

Kolejne konsultacje o mapach zagrożeń na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Data publikacji 07.04.2016

Niezmiennie, jednym z głównych priorytetów kierownictwa Policji oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Istotny wpływ przy ich tworzeniu ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Aktualnie planowanych jest szereg spotkań na wszystkich poziomach kontaktów ze społeczeństwem. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Debaty będą okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej zaprasza na konsultacje społeczne „Mapy zagrożeń jako element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym”. 

Wspólne rozmowy o bezpieczeństwie odbędą się :

  • 11.04.2016 r. godz. 15.30 - AOM nr 4 SM "Lokator" w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 19
  • 13.04.2016 r. godz. 17.00 - MOPT w Dąbrowie Górniczej ul. 3go Maja 30

Spotkania będą kontynuowane w najbliższych tygodniach w różnych miejscach na terenie całej Dąbrowy Górniczej. Wnioski z tych spotkań będą podstawą przy tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.