Konsulatacje dot. map zagrożeń

Duskusja na temat map zagrożeń w Strzemieszycach

Data publikacji 16.02.2016

W dniu wczorajszym w Dąbrowie Górniczej w Dzielnicy Strzemieszyce w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się kolejna z zaplanowanych konsultacji dot. map zagrożeń dla miasta. W dyskusji uczestniczyli, Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej wraz Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

W dniu wczorajszym o godz. 17.00 w siedzibie OSP w Strzemieszycach odbyła się kolejna dyskusja na temat map zagrożeń. W dyskusji uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek, Komendant Komisariatu Policji podinsp. Zbigniew Stramek oraz Zastępca Naczelnika dąbrowskiej drogówki mł. asp. Arkadiusz Bąk a także Członkowie Zarządów Rady dzielnicy, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele szkół, funkcjonariusz Straży Miejskiej, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemieszycach a także Ksiądz Proboszcz. Uczestnicy debaty wymienili cenne uwagi, spostrzeżenia oraz oczekiwania osób biorących udział w spotkaniu na temat informacji jakie by miały być umieszczone na mapie zagrożeń

  • Debat dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce
  • Debata dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce
  • Debata dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce
  • Debata dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce
  • Debata dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce
  • Debata dot. map zagrożeń w OSP Strzemieszyce