Konsulatacje dot. map zagrożeń

Dąbrowskie konsultacje w sprawie map zagrożeń

Data publikacji 15.02.2016

W miniony piątek w Dąbrowie Górniczej w Dzielnicy Ujejsce w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się kolejna z zaplanowanych konsultacji dot. map zagrożeń dla miasta. W dyskusji uczestniczyli, Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

W piątek 12.02 o godz. 17.00 w siedzibie OSP w Ujejscu odbyła się kolejna dyskusja na temat map zagrożeń. W dyskusji uczestniczyli Komendant Komisariatu Policji podinsp. Zbigniew Stramek oraz Zastępca Naczelnika dąbrowskiej drogówki mł. asp. Arkadiusz Bąk a także Członkowie Zarządów Rad poszczególnych dzielnic, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej a także pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujejscu. Uczestnicy debaty wymienili cenne uwagi, spostrzeżenia i pomysły, które notowane były przez funkcjonariuszy dąbrowskiej komendy policji, celem uwzględnienia ich w mapach zagrożeń.

  • Konsultacje społeczne
  • konsultacje społeczne
  • konsultacje społeczne