Konsulatacje dot. map zagrożeń

Dyskusja na temat map zagrożeń na poziomie dąbrowskich adm i wspólnot mieszkaniowych

Data publikacji 11.02.2016

W siedzibie dąbrowskiego MZBM oraz jednej z administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” odbyły się konsultacje społeczne na temat map zagrożeń dla Dąbrowy Górniczej. W dyskusji uczestniczyli kierownicy wydzielonych administracji, wspólnot mieszkaniowych oraz kierownictwo dąbrowskiego garnizonu policji.

Dzisiaj o godz. 9.00 i 12.00 odbyły się kolejne konsultacje społeczne na temat map zagrożeń dla Dąbrowy Górniczej. Tym razem dyskusje z kierownikami wydzielonych osiedli mieszkaniowych oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych odbyły się w ADM nr 8 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” przy ul. Kasprzaka oraz w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia. Kierownictwo dąbrowskiej komendy policji w osobach I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej kom. Rafała Stańko oraz Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Wojciecha Perka przedstawiło koncepcję i cele projektu opracowywanych map zagrożeń zwrotnie otrzymując propozycje i pomysły do realizowanego przedsięwzięcia.