Konsulatacje dot. map zagrożeń

Dąbrowskie konsultacje instytucjonalne w sprawie map zagrożeń

Data publikacji 10.02.2016

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna z zaplanowanych konsultacji. Tym razem dyskusja nad mapami zagrożeń dla miasta prowadzona była na szczeblu instytucjonalnym. W dyskusji uczestniczyli wiceprezydent Dąbrowy Górniczej, szef dąbrowskich policjantów, przedstawiciele wydziałów dąbrowskiego magistratu oraz miejskich instytucji

Dzisiaj punktualnie w południe w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna dyskusja na temat map zagrożeń. Tym razem debata prowadzona przez Wiceprezydenta Dąbrowy Górniczej oraz Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej miała charakter instytucjonalny. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele miejskich instytucji i wydziałów zajmujących się gospodarką komunalną, pomocą społeczną, mieszkalnictwem, zarządzaniem kryzysowym, porządkiem oraz drogownictwem. Uczestnicy debaty wymienili cenne uwagi, spostrzeżenia i pomysły, które skrzętnie notowane były przez przedstawicieli dąbrowskiej komendy policji. Rozmówcy zwrócili uwagę również na działający projekt "NaprawmyTo", w którym od 2 lat jednym z partnerów jest dąbrowska jednostka policji, a który może stanowić kierunek prac budowanej mapy zagrożeń dla miasta Dąbrowa Górnicza.