Konsulatacje dot. map zagrożeń

Debaty z młodzieżą licealną na temat map zagrożeń dla Dąbrowy Górniczej

Data publikacji 09.02.2016

W dąbrowskich liceach ogólnokształcących nr 1 i 3 odbyły się konsultacje społeczne na temat miejskiej mapy zagrożeń. W dyskusji z młodzieżą oraz ich wychowawcami uczestniczyli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej na czele z Naczelnikiem Wydziału podinsp. Wojciechem Perkiem.

Dzisiaj przed południem policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej rozmawiali z młodzieżą licealną z dąbrowskich „ogólniaków”. Uczniowie szkół średnich i ich wychowawcy mogli przekazać mundurowym swoje pomysły sugestie i spostrzeżenia dotyczące nowego narzędzia jakim ma zostać opracowywana na szczeblu miejskim i ogólnokrajowym mapa zagrożeń. Jak sami stwierdzili tego typu narzędzie może być pomocne do różnego rodzajów opracowań dla nich jako przyszłych studentów uczelni wyższych i to nie tylko na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.